Öbb-rijtuig 61 81 21-91 071 (Bmz)

Type: Eurofima

Gebouwd: ?

Inzet in Beneluxdienst: 10 maart 2011

Vertrek uit Nederland: ?

2011

Rijtuig 61 81 21-91 071 (type Bmz) arriveerde als tweede rijtuig in Nederland op 10 maart 2011. Op 26 maart 2011 staat het rijtuig te Rotterdam. Even later zou het op tussen de locomotieven 1740 en 1850 weg gaan naar Venlo om 5 andere ÖBB-rijtuigen op te halen.

Het rijtuig in Roosendaal op 30 juli 2011 - het is inmiddels getooid met NS-logo's.

www.v250.nl

datum bewerking: 9 II 2019