NMBS / SNCB / Lineas  Traxx - Reeks / Série 28

De locomotieven van de NMBS Reeks 28 waren in eerste instantie gehuurd voor het grensoverschrijdend goederenvervoer in Duitsland, Nederland en uiteraard België. De locomotieven zijn in de eerste jaren ingezet door het samenwerkingsverband COBRA (Corridor Operation B-Cargo Railion). Deze samenwerking ontstond in december 2009. Doel hiervan was het goederenvervoer tussen de Antwerpse haven en Duitsland. Men heeft via Angels Trans 43 locomotieven geleaset voor een periode van 10 jaar. De locomotieven zijn sinds 28 april 2008 toegelaten op het Belgische spoor. De COBRA-samenwerking werd op 1 december 2017 beëindigd.

• De locomotieven zijn gebouwd door Bombardier en hebben als naam: TRAXX F140 MS2. De locs zijn in eerste instantie gebouwd voor de goederendienst en kennen een maximumsnelheid van 140 kilometer. Software-matig is die te verhogen naar 160 kilometer.

Locomotief 2816 te Antwerpen Centraal, 8 augustus 2011

Locomotief 2825 te Brussel Zuid (Bruxelles Midi) op 26 oktober 2010.

De locomotieven van reeks 28 werden vanaf 9 september 2009 ook ingezet in de Beneluxtrein (Amsterdam - Brussel v.v.). Tot 13 december 2009 samen met locs van de reeks 11.8 en NS Hispeedlocs serie 186 (die laatste waren technisch gelijk aan reeks 28). 

Vanaf de dienstregeling 2010 (die op 13 december 2009 inging), hadden de NMBS-Traxx'en het alleenrecht. Op 8 december 2012 reden de laatste reizigerstreinen Amsterdam - Brussel met locomotieven van Reeks 28 - daarna zou het verkeer afgewikkeld worden via het hsl-traject. Echter, door het falen van de V250-stellen in januari 2013 kwam er een beperkte Beneluxdienst (eindpunt Den Haag HS in plaats van Amsterdam) op gang ingaande 18 februari 2013 - met twee ritten per dag met het oude materieel. Dit werd later dat jaar opgeschaald naar meer ritten per dag. Met ingang van de dienstregeling 2015 is het eindpunt aan Nederlandse zijde weer Amsterdam Centraal, in plaats van Den Haag HS.

• Locomotieven 2801 - 2803 waren in eerste instantie bedoeld voor reizigerstreinen tussen Antwerpen Centraal en Noorderkempen - om die reden waren ze ook voorzien van een configuratie die een maximumsnelheid van 160 kilometer toeliet; maar door ETCS-problemen konden de locs niet worden ingezet op deze verbinding. Het oorspronkelijke onderscheid tussen de nummers 2801 t/m 2803 en de overige locs bleef duidelijk aan de plaatsing van het nummer aan de voorzijde: rechts bij de eerste drie locomotieven; in het midden bij de andere.

• De NMBS huurde ook vijf Traxx-locomotieven voor verkeer naar Frankrijk: reeks 29. In december 2012 werden de locomotieven 2901 - 2905 teruggeleverd aan Alpha Trains. Sinds 8 april 2013 zijn ze weer terug in dienst genomen.

Locomotief 2802 te Brussel Zuid (Bruxelles Midi) op 3 januari 2014.

Locomotief 2805 levert samen met 186 008 tractie aan de Intercity Brussel die arriveert te Amsterdam Centraal (24 december 2018).

• Heel af en toe werd er wel eens een HSA-Traxx-locomotief ingezet na 13 december 2009. Locomotief 186 111 was de vaste reserve te Amsterdam voor inzet naar Brussel. NS-locomotief 186 236 is ook enige tijd als reserve-locomotief beschikbaar geweest. NS-loc 186 142 werd in december 2014 ingezet in de Beneluxdienst.

Vanaf 9 april 2018 wordt het treinverkeer Brussel - Amsterdam v.v afgewikkeld via Breda (hsl) i.p.v. via Roosendaal. Er werd gereden met rijtuigstammen die aan beide zijde een Traxx-locomotief hebben. Dat kon in alle combinaties: louter NS-locomotieven, louter NMBS-locomotieven of van beide maatschappijen een locomotief. 

• Op 9 december 2012 - een dag na afloop van de Beneluxdienst - gingen twee locomotieftreinen van 4 locomotieven terug van Amsterdam naar België; een trein bestond uit de 2811, 2839, 2835 en 2836.

• In maart 2013 zouden de eerste locomotieven ingeleverd worden bij eigenaar Alpha Trains: 2801 - 2803. Dit is uitgesteld voor de 2802 en 2803 vanwege de inzet op de verbinding Den Haag - Brussel. Locomotief 2801 werd op 1 april 2013 teruggeleverd aan Alpha Trains en later door Railtraxx in gebruik genomen.

• Voor de nieuwe Beneluxdienst (Den Haag HS - Brussel Zuid v.v.) waren in 2013 in eerste instantie de 2802, 2803, 2835, 2836, 2838, 2839 en 2840 beschikbaar. Ook de 2806, 2809, 2812, 2815, 2821, 2832 en 2833 zijn ingezet in deze dienst.

Een ontmoeting tussen Traxx-locomotief 2823 en Taurus-locomotief ES 64 U2-100 rijdend voor Hupac (26 februari 2009, Aachen West (Aken West).

Locomotief 2809 brengt de Beneluxtrein binnen in Amsterdam Centraal. Achter de locomotief loopt een ICR-stuurstandrijtuig mee - dat overigens niet kon samenwerken met Traxx-locomotieven (15 juni 2015).

• In 2014 is sprake van een revisie van Reeks 28, om locomotieven hiervoor vrij te maken zette de NMBS in de goederendienst tijdelijk weer Reeks 21 in.

• Op 2 september 2014 reed de eerste Beneluxtesttrein met een ICR-stuurstandrijtuig dat moet gaan samenwerken met een Traxx-locomotief van de Watergraafsmeer in Amsterdam naar Brussel Zuid. (Het stuurstandrijtuig had nog geen stuurtafel die kon samenwerken met een Traxx-locomotief; die zou nog ontwikkeld worden. Tot die tijd reed het stuurstandrijtuig mee als "gewoon" rijtuig). Trekkracht was locomotief 2842; naast het stuurstandrijtuig reden vijf-geel-blauwe ICR-rijtuigen mee, waarvan het casco gereviseerd was. In 2015 zag de NS af van de aanpassing van het stuurstandrijtuig én ging men over op dubbeltractie: een locomotief voor en een achter.

• Vanaf de start van de dienstregeling 2015 (ingang: 14 december 2014) werden de eerste rijtuigstammen met de opgeknapte ICRm-rijtuigen ingezet - afgewisseld met de 'oude stammen'.

• In december 2014 huurde NMBS loc 186 240 en gaf die nummer 2844. De locomotief werd ingezet in de Beneluxdienst.

• In januari 2015 heeft een team van negen machinisten uit Monceau, het initiatief genomen om het energieverbruik van 'hun' Reeks 28 locomotieven (TRAXX MS) te verminderen. Uiteindelijk is het team erin geslaagd om het energieverbruik van de locomotieven te verminderen met 20% na twee maanden. Het proefproject "E-drivers in 2015" werd gehouden op de route Gomezée "The Petons" (BE) - Aachen West (DE). Door verbetering van de aandrijving werd zelfs een reductie van 30% gerealiseerd. NMBS - B-Logistics heeft besloten het project te ondersteunen. Twee locomotieven (2841 en 2843) kregen speciale stickers met de volgende tekst: "e-drivers B-logistics - Monceau. 30% less energy!".

NS locomotief 186 240 doet dienst als NMBS locomotief 2844. De locomotief is net station Roosendaal uitgereden met een Beneluxtrein bestaande uit gemoderniseerde ICR-rijtuigen. De combinatie is op weg naar Antwerpen Centraal (27 juni 2015)

Locomotief 186 181 (2862) staat gereed voor vertrek naar Brussel Zuid (Bruxelles Midi). Eerste halteplaats is Schiphol. De Beneluxtrein kent een bonte samenstelling: ICR-rijtuigen met Fyra-kleuren en gemoderniseerde ICR-rijtuigen (Amsterdam Centraal, 20 juni 2015). De locomotief wordt gehuurd van Railpool.

• De NMBS huurde vanaf 1 maart 2015 locomotief 186 183 van Railpool voor het testen van software op het HSL-traject tussen Antwerpen en de Nederlandse grens. De locomotief kreeg nummer 2861. Enige tijd later werd deze ook ingezet in het reizigersvervoer Amsterdam - Brussel v.v. In mei verscheen ook locomotief 2862 (186 181) in dienst bij de NMBS. Deze locomotief van Railpool was eerder actief voor o.a. SBB Cargo. Op 24 mei 2015 reed de locomotief een trein tussen Antwerpen en Hengelo voor automatiseringsbedrijf Odin.

• In juni 2015 werd bekend dat de NMBS in totaal 20 Traxx-locomotieven bij Railpool wil gaan huren, die bezitten over ETCS, voor inzet in de dienst Brussel - Amsterdam v.v. Deze worden genummerd 2861 - 2880. De locomotieven 2844 en 2802 en 2803 zullen dan worden teruggeleverd aan de verhuurders. De andere locomotieven van Reeks 28 gaan terug naar inzet in de goederendienst. Later bleek dat de huur van extra locomotieven en de teruggave niet doorging.

• Locomotief 186 424 die eigendom is van leasemaatschappij Railpool - die daarvoor werd ingezet in de goederendienst van Rurtalbahn - verving eind oktober 2015 locomotief 2862 in de Beneluxdienst omdat die locomotief veel mankementen kende. De locomotief kreeg later in 2015 nummer 2863.

• Op 18 december 2015 reed de eerste Austria Express onder verantwoordelijkheid van Railpromo. Vertrek uit Brussel en via Antwerpen, Roosendaal, Rotterdam, Utrecht, 's-Hertogenbosch en Venlo naar Duitsland. Op 20 maart 2016 reed de laatste trein van het seizoen 2015-2016. Naast Belgische rijtuigen type I6 en een bar-discorijtuig waren ook de locomotieven 2804, 2807, 2822, 2825 en 2829 beschikbaar voor inzet.

Locomotief 2826 met een korte goederentrein te Lage Zwaluwe (28 juli 2016).

De nummering maakt duidelijk voor welke maatschappij een locomotief rijdt.

• Railpromo zette locomotief 2825 in voor een rit met het panoramarijtuig naar Koblenz in Duitsland (16 juni 2016). Het weekend erna reed de locomotief ook de reguliere rit, die toen doorgaans door een locomotief van de voormalige NS-serie 1200 werd gereden.

• Vanaf 12 december 2016 moet alle tractiematerieel zijn uitgerust met TBL1+ (Transmissie Baken/Locomotief) dat wordt ingezet op het Belgische net. TBL 1+  herhaalt het seinbeeld in de cabine. Het systeem activeert de noodrem van een trein een rood sein passeert. Op de locomotieven kwamen aanduidingen dat het systeem was geïnstalleerd.

• Locomotief 186 237 werd vanaf januari 2017 ingezet onder nummer 2845 op de verbinding Brussel Zuid - Amsterdam Centraal. De NS verhuurde de locomotief onder aan de NMBS.

• Op 30 juni 2017 raakte de locomotief 2836 zwaar beschadigd bij een frontale aanrijding met een andere goederentrein in station Leese-Stolzenau te Duitsland.

Lineas locomotief 186 206 (de voormalig NMBS locomotief 2814) rangeerde te Aachen West (Aken West) in Duitsland (23 december 2017).

• Vanaf 4 november 2017 reden de Beneluxstammen met een locomotief voor en achter, vooruitlopend op inzet via de route via Breda over de HSL, zodat kopmaken gemakkelijk wordt. In eerste instantie zijn de locomotieven 2802 - 2813 voor de Beneluxdienst voorzien, samen met de NS-locomotieven 186 001 - 012. De andere NMBS-Traxx-locomotieven gingen over naar Lineas. Deze private spoorwegmaatschappij heette eerder NMBS Logistics (2011 - 2015) en B Logistics (2015 - 2017). Lineas liet de nummers die verwezen naar de Reeks 28 geleidelijk verwijderen. Ook de maatschappij-aanduiding veranderde van B in ATLU.

• Locomotieven 2834 (186 226) en 2835 (186 227) reden tot april 2018 voor Lineas en daarvoor voor de NMBS. Lineas beëindigde de lease, waarna deze locomotieven door de NS werden geleaset. Ze worden ingezet voor de binnenlandse Intercity Direct.  

Ook de locomotieven 186 212 (2820) en 186 214 (2822) vonden de weg naar de NS.

• Vanaf 2018 worden de Traxx-locomotieven van NMBS en NS door elkaar ingezet bij de Beneluxstammen. Dat wil zeggen dat er ook stammen rijden met een NS-locomotief aan een zijde en een NMBS-locomotief aan de andere zijde.

• Op 30 juni 2019 komen de locomotieven 186 208, 186 217 en 186 219 aan in de Watergraafsmeer. Ze stonden opgeslagen in Krefeld. NS gaat deze inzetten in de Intercity Direct dienst. Locomotief 186 208 is in inzet sinds 24 september 2019, getooid met NS-logo's. 

Locomotief 2824 met een goederentrein te Aken West (Aachen West) in Duitsland: 15 juli 2017.

186 222 te Amsterdam Centraal, 19 februari 2020

• De locomotieven 186 219, 186 221 en 186 222 werden vanaf  januari 2020 ingezet door NS. De locomotieven zijn getooid met NS-logo's.

Locomotief 2843 keert op 23 maart 2022 terug in de Beneluxdienst.

• In 2022 kregen de locomotieven die door de NMBS / SNCB worden ingezet het B-loge aan de zijkant. Ook kregen locomotieven een naam, vermeld in een geel vlak op de neus. 

Namen van NMBS-locomotieven vanaf 2022 toegekend:

Locomotief 186 223 - ingezet door de NMBS en de NS (Rotterdam Centraal, 1 oktober 2022) 

In 2023 kregen de locomotieven die software-versie 9.4.3 hadden een blauwe band met de tekst "9.4.3 TRAXX, mag enkel in sandwich met andere 9.4.3 Traxx / 9.4.3 TRAXX, seulement en sandwich avec un autre 9.4.3 Traxx". Er waren twee soorten blauwe banden, rechte en met een knik.

Retour van NS naar leasemaatschappij Alpha Trains

www.v250.nl 

datum bewerking: 28 XII 2023