NMBS
Reeks 25.5
Reeks 25.5 is de eerste loc-serie die werd ingezet in de Benelux-dienst en is in die hoedanigheid de voorloper van
Reeks 11.8. Van Reeks 25 werd in de jaren 1960 en 1961 een 22-tal exemplaren afgeleverd, gebouwd door La Brugeoise et Nivelles. In 1973 werden de nummers 2515 - 2522 omgebouwd tot tweespanningslocs zodat inzet in België en Nederland tot de mogelijkheden ging behoren. Het aantal stroomafnemers werd teruggebracht tot een per locomotief om het gewicht van de locomotief te reduceren. De maximumsnelheid was 130 km/h. De locomotieven werden omgenummerd in 2551 - 2558. Ze werden vanaf 1 april 1974 naast het hondenkop-Benlux-materieel ingezet. De locomotieven trokken een stam bestaande uit een stuurstandrijtuig plan D, drie rijtuigen plan W, en twee NMBS-rijtuigen (Type I4) en incidenteel een postrijtuig plan L. 
Enige bijzonderheden:
 De originele locomotief 2557 raakte bij een ongeval in 1979 zwaar beschadigd. De NMBS besloot op dat moment locomotief 2504 om te bouwen tot Beneluxlocomotief met nummer 2557. De loomotiefc die eerder dit nummer had, werd hersteld als NMBS-loc en kreeg nummer 2504.
 In 1986 werden ze langzamerhand in de Beneluxdienst vervangen door nieuwe ICR-rijtuigen en Reeks 11.8. Op 3 april 1987 reed de laatste trek-dus-eenheid met een locomotief van de Reeks 25.5.
  De locomotieven van de serie 25.5 hebben daarna dienst gedaan als goederenloc, voor internationale treinen (Amsterdam-Parijs) en voor de treinen van Lovers. Hun Benelux-uitmonstering werd al die tijd niet gewijzigd. 
• Vanaf 1997 werd de reeks 25.5 ingezet tussen Antwerpen en Kijfhoek (in Nederland). Door een gelijk aantal kilometers te maken in Nederland werd de inzet van de serie 6400 van Railion in België verrekend.
• Vanaf 2000 werd de locomotief ook ingezet in de goederendienst tussen Kinkempois (B) en Sittard (NL).
• In de periode 2003 - 2005 werden de locomotieven ingezet in gemengde tractie tussen Kinkempois en Sittard met een Nederlandse loc van de serie 6400. Twee machinisten bedienden de locs van de trein die te zwaar was voor een locomotief van de Reeks 25.5.
• In 2009 staakte de NMBS de inzet van deze loc in de internationale goederendienst - ook voor de binnenlandse inzet betekende 2009 het einde voor deze locomotief-reeks. NMBS deed in het vervolg beroep op Reeks 28 voor de internationale goederendienst.

2552
2551 te Roosendaal duwt een Benelux-treinstam richting België. Net voor de loc is een Benelux-postrijtuig opgenomen. (6 augustus 1982; foto: Cock Koelewijn)

Op de rechterfoto is loc 2551 afgebeeld te Dordrecht op 11 april 2009. De loc had net een goederentrein naar Rotterdam gebracht en was nu weer onderweg richting België.

Loc 2551 is opgenomen in de collectie van het Toerisme en Spoor Patrimonium - de Belgische organisatie die zich ontfermd over historisch treinmaterieel.
2553 op 30 mei 1998 in Haarlem. De loc reed in dienst van Lovers Haarlem - Amsterdam v.v. In eerste instantie konden reizigers gratis mee - men maakte nog geen gebruik van M2-rijtuigen, maar van gehuurde Duitse rijtuigen. Achterop liep de 2551.
2554 te Leiden op 29 maart 1998. Deze trein reed van Leiden naar Amsterdam v.v. en stopte aan de Keukenhof. De trein bestond uit 4 voormalige Belgische M2-rijtuigen en een loc voor en achter om de locwisseling te voorkomen. Achter aan de trein loopt mee loc 2556.
2555 (links) op 6 juni 2008 te Roosendaal. Het betreft een unieke opname. Bij mijn weten is het de enige keer dat een loc van de reeks 25.5 NS Hispeedrijtuigen aan de haak had. (foto: Theo Neutelings Mzn)

Rechts eveneens een foto van de 2555, op hetzelfde spoor maar 20 jaar eerder: 12 juli 1988. 2555 trok de internationale trein naar Parijs, maar kon door een defect niet verder rijden en werd op het Nederlandse traject door de 1308 geholpen. (foto: Martijn de Vries, collectie RN).
2556 (links) te Leiden op 29 maart 1998. Deze trein reed van Leiden naar Amsterdam v.v. en stopte aan de Keukenhof. De trein bestond uit 4 voormalige Belgische M2-rijtuigen en een loc voor en achter om de locwisseling te voorkomen. Achter aan de trein loopt loc 2554 mee.
2556 (rechts) trekt een Benelux-stam - zoals aan de kleuren van het eerste rijtuig is te zien (datum onbekend, fotograaf onbekend, collectie RN). 
2557 te Maastricht 25 juli 2002 in Maastricht. De loc had net een goederentrein naar Nederland gebracht en was weer op de terugweg naar België.

Rechts loc 2557 in de Beneluxdienst. Vanwege een defect in stuurstandrijtuig 61 84 87-38 108 trok de loc de trein - in plaats van hem te duwen. (Rotterdam, 26 april 1986, foto Wim Berwald).

De originele versie van loc 2557 raakte bij een ongeval in 1979 zwaar beschadigd. De NMBS besloot op dat moment loc 2504 om te bouwen tot Benelux loc met nummer 2557. De loc die eerder dit nummer had, werd hersteld als NMBS-loc en kreeg nummer 2504.
2558 te Amsterdam CS op 27 juni 1998. Deze loc trok de Lovers-trein Amsterdam - Haarlem. De loc heeft Lovers-bestickering - die overigens snel weer verwijderd werd want die kon op weinig enthousiasme rekenen van de verhuurder.