ÖBB-rijtuigen
Omdat op maandag 4 april 2011 de Fyra-dienst naar Breda ging rijden, ging stam 4973 / 4773 van de Beneluxdienst naar de Fyradienst. Om deze stam te vervangen in de Beneluxdienst, huurde NS Hispeed een stam Oostenrijkse rijtuigen van de ÖBB. Het ging om rijtuigen die dezelfde oorsprong hebben als de I6-rijtuigen van de NMBS, die eerder werden ingezet tussen Amsterdam en Brussel. De rijtuigen zijn in de jaren 1977-1978 gebouwd en in de periode 2003-2005 gemoderniseerd. Hier enige bijzonderheden:
• Op 27 februari 2011 kwam het eerste rijtuig aan in Nederland 61 81 21-91 071 Bmz te Amsterdam. Dit rijtuig werd gebruikt voor de instructie van het rijdend personeel. Op 13 maart 2011 ging dit rijtuig naar Rotterdam voor hetzelfde doel.
• De rijtuigen werden in Nederland onderhouden door Strukton.
• Inmiddels was op 10 maart 2011 rijtuig 61 81 18-91 023 (Ampz) gearriveerd in Nederland. Op 26 maart 2011 werd dat rijtuig, dat in Amsterdam stond, gecombineerd met het rijtuig dat in Rotterdam stond (61 81 21-91 071 Bmz samen met NS-loc 1850). Daarna gingen de twee rijtuigen - tussen de twee locs 1740 en 1850 - naar Venlo de overige 5 rijtuigen ophalen die een dag eerder daar waren aangekomen: 61 81 18-91 018 en 61 81 21-91 066, 067, 070 en 072.
• De geplande proefrit - de dag daarna - kon niet doorgaan vanwege een defect in een 1e klas rijtuig.
• Op 1 april 2011 werd de eerste rit in de commerciële dienst gereden. De dagen daarna reed de stam wegens defecten niet.
• Op 11 april 2011 werd de stam ingezet voor reizigersvervoer tussen Amsterdam en Roosendaal waarna leeg door werd gereden maar België. Doel hiervan was om de deursluitingsysteem, waarbij de deuren alleen open kunnen als de trein stilstaat te testen in België. (Dit systeem heet TB0 een Duitse afkorting die staat voor "Türblockierung ab 0 km/h"). Omdat de test positief uitviel, kregen ook de ICR-rijtuigen dit systeem vanaf 13 april 2011. 
• Op 12 april 2011 werden de rijtuigen niet ingezet, vanaf 13 april wel - bestaande uit en stam van 6 rijtuigen. In de stam reed vooralsnog slechts één eersteklasrijtuig mee, omdat men nog aanpassingen wilde doen aan de deuren. (Vanaf juli 2011 beschikte de stam over twee eerste klasrijtuigen). Ook de dagen erna werd de stam met ÖBB-rijtuigen niet alle dagen ingezet. Zo werd op 17 april 2011 trein 9221 gereden met een MS75-stel tot Roosendaal, waarna de reizigers overstapten in een VIRM-stel. Ook in de periode erna kampte de stam regelmatig met defecten, o.a. aan de airconditioning, waardoor die niet ingezet kon worden.
• In juli 2011 werden de ÖBB-logo's vervangen door NS-logo's.
• In september 2011 was er sprake van het feit dat er een tweede stam met ÖBB-rijtuigen zou worden geformeerd - uiteindelijk komen de rijtuigen 61 81 18-91 001 en 023; 61 81 21-91 006, 008, 029, 030, 036 en 070 op 22 december 2011 aan in Nederland. 
• In juni 2012 kregen ook deze rijtuigen een NS-logo. De huur van de rijtuigen liep tot december 2012.
• Omdat stam 4773 van de Fyradienst naar de InterCity Brussel dienst ging, kon er een stam ÖBB-rijtuigen eind september 2012 retour naar Oostenrijk. Het ging om de rijtuigen 61 81 18-91 001 en 023. 61 81 21-91 006, 030, 036, 045 en 067.
• Op 23 november 2012 reden de ÖBB-rijtuigen voor het laatst in de Beneluxdienst. Op 28 november 2012 vertrokken de overgebleven rijtuigen uit Nederland richting Oostenrijk.
61 81 18-91 001 (type Ampz). Dit rijtuig wordt ingezet sinds december 2011. Hier het rijtuig te Amsterdam Centraal op 3 maart 2012. Dit rijtuig vindt zijn 'Heimatbahnhof' in Villach HBF. Rechts het rijtuig op 18 maart in Roosendaal. Het stel werd in juni 2012 voorzien van een NS-logo.  Dat leidde ook tot  wijzigingen in de aanduiding van het rijtuig: ÖBB werd NS en extra "Heimatbahnhof: Amsterdam Watergraafsmeer: Dit rijtuig aanvaardde op 25 september 2012 de terugreis naar Oostenrijk.
61 81 18-91 014 (type Ampz) dit rijtuig maakte sinds juli 2011 deel uit van de stam. Het rijtuig is gefotografeerd in Roosendaal op 20 juli 2011. In dit rijtuig is een afdeling voor fietsen en rolsoelen ingebouwd. De logo's op de deur maken dat duidelijk: 1 augustus 2012 te Brussel Zuid.
 
 
61 81 18-91 015 (type Ampz) dit rijtuig maakte sinds juli 2011 deel uit van de stam. Hier het rijtuig zoals vastgelegd in Roosendaal op 30 juli 2011. Duidelijk op het rijtuig is te zien dat het ÖBB-logo is verwijderd en vervangen door een zwart NS-logo. In dit rijtuig is een afdeling voor fietsen en rolstoelen ingebouwd. Ten tijde van deze foto was dat nog niet aangegeven op de deur. Op 8 augustus 2011 te Brussel Zuid wel.
Mocht u een foto hebben gemaakt van dit rijtuig en bent u bereid deze foto ter publicatie ter beschikking te stellen,
neem dan contact op met:
61 81 18-91 018 (type Ampz).Dit rijtuig is nauwelijks ingezet; het is wel in Nederland geweest en vertrok op 16 juli 2011 naar Oostenrijk.
61 81 18-91 023 (type Ampz). Dit 1e klasse-rijtuig arriveerde als eerste rijtuig in Nederland op 27 februari 2011. Hier is het rijtuig gefotografeerd in Rotterdam op weg naar Venlo om 5 andere ÖBB-rijtuigen op te halen. Het rijtuig had een duidelijke tekst op de deur: 'ABGESPERRT''. Op het moment dat het rijtuig werd ingezet in de dienstregeling werd op twee deuren een grote sticker geplakt die in 4 talen duidelijk maakt dat de deur niet te gebruiken is - de twee andere deuren konden gewoon gebruikt worden. (Amsterdam Centraal, 22 april 2011).
Begin juli 2011 verdween dit rijtuig uit de stam. Op 17 augustus 2011 is dit rijtuig richting Oostenrijk gegaan om vervolgens weer in december 2011 terug te keren naar Nederland. Toen volgde inzet zonder dat de toegankelijkheid werd beperkt. In de zomer 2012 kreeg het rijtuig een NS-logo.Dit rijtuig aanvaardde op 25 september 2012 de terugreis naar Oostenrijk.
61 81 21-91 006 (type Bmz). Dit rijtuig wordt ingezet sinds december 2011. Links het rijtuig te Amsterdam Centraal op 18 mei 2012. Ook dit rijtuig kreeg in juni een NS-logo (Rotterdam, 1 september 2012). Dit rijtuig aanvaardde op 25 september 2012 de terugreis naar Oostenrijk.
 
61 81 21-91 008 (type Bmz). Dit rijtuig wordt ingezet sinds december 2011. Links het rijtuig te Amsterdam Centraal op 3 maart 2012; rechts te Roosendaal op 18 maart 2012. Ook dit rijtuig werd voor zien van een NS-logo.
 
 
 
61 81 21-91 029 (type Bmz). Dit rijtuig wordt ingezet sinds december 2011. Links het rijtuig te Amsterdam Centraal op 3 maart 2012, rechts het rijtuig te Roosendaal op 18 maart 2012. Ook dit rijtuig ontkwam niet aan een NS-logo.
 
 
Mocht u een foto hebben gemaakt van dit rijtuig en bent u bereid deze foto ter publicatie ter beschikking te stellen,
 neem dan contact op met:
61 81 21-91 030 (type Bmz). Dit rijtuig wordt ingezet sinds december 2011. Dit rijtuig aanvaardde op 25 september 2012 de terugreis naar Oostenrijk.
61 81 21-91 036 (type Bmz). Dit rijtuig wordt ingezet sinds december 2011. Links het rijtuig te Amsterdam Centraal op 17 februari 2012; rechts het rijtuig te Roosendaal op 18 maart 2012. Dit rijtuig is in juni 2012 voorzien van een NS-logo. Dat leidde ook tot een wijziging in de aanduiding van het rijtuig: ÖBB werd NS. Dit rijtuig aanvaardde op 25 september 2012 de terugreis naar Oostenrijk. Dit rijtuig aanvaardde op 25 september 2012 de terugreis naar Oostenrijk.
 
61 81 21-91 045 (type Bmz). Dit rijtuig verving de defecte 61 81 21-91 070. Op 30 juli 2011 werd het aangevoerd uit Duitsland en 's middags in de stam gerangeerd in Vorst (België). Hier is het rijtuig gefotografeerd te Roosendaal op 31 juli 2011. Het was het enige van de zeven rijtuigen in de stam met een ÖBB-logo. (Foto's Theo Neutelings Mzn). Dit rijtuig aanvaardde op 25 september 2012 de terugreis naar Oostenrijk.
 
61 81 21-91 066 (type Bmz). Amsterdam Centraal, 22 april 2011. Rechts is hetzelfde rijtuig te zien te Roosendaal op 30 juli 2011, maar nu met NS-logo.
 
 
61 81 21-91 067 (type Bmz). Amsterdam Centraal, 22 april 2011. Rechts hetzelfde rijtuig met een NS-logo te Roosendaal op 30 juli 2011. Ook is te zien dat het 'Heimatbahnhof' Wien Südbahnhof  is verdwenen en dat de letters ÖBB vervangen zijn door NS. Dit rijtuig aanvaardde op 25 september 2012 de terugreis naar Oostenrijk.
61 81 21-91 070 (type Bmz). Amsterdam Centraal, 22 april 2011 (links) en rechts op 18 maart 2012 te Roosendaal.
Dit rijtuig verdween wegens een defect uit de stam in juli 2011. Het werd vervangen door rijtuig 61 81 21-91 045. Het rijtuig ging op 17 augustus 2011 terug naar Oostenrijk en keerde in december 2011 weer terug in Nederland. Dit rijtuig heeft maar liefst twee stations waar hij zich thuis voelt; Wien Süd en Amsterdam Watergraafsmeer. Ook dit rijtuig kreeg een NS-logo.
 
61 81 21-91 071 (type Bmz). Dit 2e klasse-rijtuig arriveerde als tweede rijtuig in Nederland op 10 maart 2011. Links is het rijtuig gefotografeerd te Rotterdam op weg naar Venlo om 5 andere ÖBB-rijtuigen op te halen. Hier enige foto's van hetinterieur. Rechts het rijtuig in Roosendaal op 30 juli 2011 - het is inmiddels getooid met NS-logo's.
61 81 21-91 072 (type Bmz). Amsterdam Centraal, 22 april 2011. Naar Oostenrijks gebruik is ook de thuishaven ("Heimatbahnhof") aangegeven op de rijtuigen: Amsterdam Watergraafsmeer - ook Wenen - Zuid ("Wien Südbf) staat nog op de rijtuigen vermeld. Met het vervangen van de ÖBB-logo's zijn ook de aanduidingen "Wien Südbf" vervallen. Rechts het rijtuig in Roosendaal op 30 juli 2011.