NMBS-rijtuigen I6 & I10
2009 - 2012
Omdat er vanaf september 2009 zowel stammen op de HSL als op de reguliere verbinding Amsterdam-Brussel reden en er een locwissel nodig was (de stuurstandrijtuigen hadden mankementen en konden alleen met Reeks 11.8 overweg), was er een tekort aan ICR-rijtuigen. Om in dat tekort te voorzien, werden ook stammen bestaande uit NMBS-rijtuigen ingezet (type I10 en I6). De rijtuigen I6 zijn in 1977 gebouwd. De serie in de Beneluxdienst ingezette rijtuigen bestaat uit de volgende types:
- 20 rijtuigen I6 A9: 11601 - 11620 (61 88 19-70 601-620). Sommige rijtuigen zijn genummerd 61 88 19-90 xxx;
- 60 rijtuigen I6 B11: 12601 - 12660 (61 88 21-70 601-660).
De rijtuigen I10 zijn in 1987 gebouwd. De serie in de Beneluxdienst ingezette rijtuigen bestaat uit de volgende types:
- 15 rijtuigen I10 A11: 11701-11715 (51 88 11-70 001-015);
- 45 rijtuigen I10 B11 12701-12745 (51 88 21-70 001-045);
- 28 rijtuigen I10 B11 (airco) 12746-12774 (61 88 21-70 046-074). Sommige rijtuigen zijn genummerd 61 88 21-90 xxx.
De bovenstaande links bevatten enige in de Beneluxdienst ingezette rijtuigen. Deze stammen met NMBS-rijtuigen hadden geen vaste samenstelling zoals de Hispeedstammen; de rijtuigen werden in steeds wisselende combinaties ingezet. De stammen bestonden uit 1 of 2 eersteklasrijtuigen en meestal 5 tweedeklasrijtuigen.
Met ingang van de dienstregeling die inging op 12 december 2010 werden de rijtuigen niet meer ingezet op de verbinding Amsterdam-Brussel v.v. Echter, vanwege schade aan ICR-rijtuigen van stam 4937 werd de hele maand januari 2011 toch weer een stam bestaande uit I6- en I10-rijtuigen ingezet. In mei 2011 zijn de rijtuigen weer incidenteel ingezet vanwege problemen met de airo's van de ÖBB-rijuigen. Ook in september 2011 zijn deze Belgische rijtuigen af en toe gesignaleerd in de Beneluxdienst. in januari 2012 werd wederom een stam ingezet, vanwege onderhoud aan het normale materieel.

2016 - 2017
In 2016 keerden de I6- en de I10-rijtuigen weer terug op de verbinding Amsterdam Centraal - Brussel Zuid v.v. Reden hiervoor was de revisie van ICR-rijtuigen. Echter, korte tijd na de in bedrijfsname kwamen er problemen voor met de sluiting en de vergrendeling van de deuren. Tussen 25 en 28 mei 2016 werd NMBS-personeel ingezet om problemen te voorkomen. Op 28 mei besloot de NS de rijtuigen niet meer in te zetten.
Op 28 augustus 20116 werd wederom besloten om maximaal vier stammen in te zetten in de Beneluxdienst. Daartoe werd het NS-personeel uitgebreid geïnstrueerd. Op 3 november 2017 kwam er een einde aan de inzet van de rijtuigen. De dag erna zouden alleen nog NS ICRmh-rijtuigen worden ingezet met twee locomotieven in zogenaamd 'sandwich'bedrijf.

(De foto is de sneeuw van NMBS loc 186 225 (2833) met een stam Belgische I6- en I10-rijtuigen is gemaakt door Christian de Jong op 3 januari 2010 te Zevenbergen).