61 81 18-91 001 (Ampz)
Rijtuig 61 81 18-91 001 (type Ampz) werd ook van een NS-logo voorzien. Het ÖBB-logo werd verwijderd. Het rijtuig is gefotografeerd op 2 augustus 2012 te Brussel Zuid.