Vragen, informatie & contact
Introductie
Deze website geeft een overzicht van materieel dat wordt en werd ingezet op de verbinding Amsterdam-Brussel. Deze verbinding wordt nu door NS Hispeed en NMBS geëxploiteerd, eerder door de NS en NMBS - ook het materieel uit deze periode vindt een plaats op deze site. De afgelopen jaren heb ik geprobeerd zoveel mogelijk locomotieven, rijtuigen en treinstellen te fotograferen. Op 25 december 2009 ben ik deze website begonnen. In eerste instantie was de site bereikbaar via http://sites.google.com/site/hispeedrijtuigen/home. Vanaf 11 augustus 2010 is de site ook via http://www.v250.nl te benaderen. Deze naam verwijst naar de type-aanduiding van de NS Hispeed treinstellen (ook wel Albatros genoemd): V250. Dit treinmaterieel heeft zonder twijfel de allerkortste inzetperiode van treinmaterieel ooit. Zes maanden na de introductie in het reizigersvervoer Amsterdam - Rotterdam en 39 dagen na de introductie in het reizigersvervoer Amsterdam - Brussel werden de V250-stellen in januari 2013 aan de kant gezet wegens de vele problemen die de stellen kenden. Na maanden van studie besloten NS en NMBS het V250-project te beëindigen.
De site wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. De teller van het aantal bezoekers is gestart op 1 december 2010. 

Vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres. Mocht u foto's ter publicatie willen aanbieden, ook dat kan via onderstaand adres.

Dank
Hierbij wil ik de fotografen die foto's of filmpjes ter beschikking hebben gesteld hartelijk danken: Theo Neutelings, Aad de Meij, Ad Vijge, Wim Berwald, Olaf Stappers, Robert van den Boogaard, Martijn Brugman en Cock Koelewijn. Bijzondere dank wil ik uitspreken aan Christian de Jong voor zijn adviezen en informatie.

Copyright
De foto’s en de teksten vallen onder copyright. Alle foto's zijn door mij gemaakt - tenzij anders vermeld. Wilt u teksten of foto's publiceren of anderszins gebruiken dan dient u hiervoor tevoren toestemming te vragen. Publicatie of ander gebruik kan pas geschieden als toestemming is verkregen. Een verzoek daartoe kunt u indienen via onderstaand e-mailadres.

Disclaimer
Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel alles-op-alles is gezet om zorgvuldig met de rechten van anderen om te gaan, is het niet uitgesloten dat niet alle rechthebbenden zijn bereikt. Mocht u denken rechten te kunnen claimen, dan kunt u contact opnemen. Mochten er fouten op deze website staan, dan stel ik het zeer op prijs als u contact opneemt via onderstaand e-mailadres. Let op: dit is geen officiële website van de Nederlandse Spoorwegen, noch van de NMBS.

Ter nagedachtenis...
Deze website is opgedragen ter nagedachtenis aan Theo Neutelings (1935 - 2016). Zelf was hij al op jonge leeftijd gegrepen door de fotografie. Hij stimuleerde mij al op jeugdige leeftijd het fototoestel ter hand te nemen en op zoek te gaan naar spoorse bijzonderheden. Hij leefde mee bij de opbouw van de website en leverde tot op 80-jarige leeftijd foto's, laatstelijk van het allereerste Eurostar e320-stel dat Nederland aandeed. Theo, dank. Je was een fantastische fotograaf en vader!
 
Veel kijkplezier!