Stickers
De eerste ICR-rijtuigen die van NS Hispeed-folie werden voorzien, kregen op sommige vensters stickers die aangaven dat het de bedoeling was om dit rijtuig in te zetten op het HST-traject. De tekst luidde in het Nederlands: 'Ik hoor hier eigenlijk niet thuis, ik ga rijden op de hogesnelheidslijn' of op zijn Frans: 'Mon vrai chez moi, c'est plutôt la ligne à grande vitesse'. Late oplevering van het HST-traject en permanente inzet van deze rijtuigen op de 'normale' traject Brussel-Amsterdam zijn waarschijnlijk aanleiding geweest de stickers te verwijderen.