ICR - veiligheidsinstructie
De ICR-rijtuigen die ingezet worden op de Fyra-route hebben net als vliegtuigen een veiligheidsinstructie aan boord voor reizigers - in het Engels en het Nederlands.
Veiligheid aan boord

Welkom in Fyra
Veiligheid staat bij NS Hispeed hoog in het vaandel. In noodgevallen onmiddellijk de Trainmanager waarschuwen. Volg altijd de instructies van de Trainmanager op.
Het is verboden te roken. Bagage mag de doorgang niet belemmeren.
In geval van brand
Bij brand druk op de zwarte knop en meld de brand. Maak geen gebruik van de noodrem.
Brandblusser
Er bevindt zich een brandblusser op het balkon.
In- en uitstappen
Tijdens het sluiten van de deuren niet in- en uitstappen.
Ontgrendeling van de deuren
Alleen te gebruiken in geval van nood.
Noodhamer
In geval van nood buitenruit stukslaan.
Assistentie in geval van nood
Druk op de zwarte knop om de Trainmanager op te roepen.
Safety on board

Welcome on board Fyra
Safety is top priority at NS Hispeed. In case of an emergency, alert the Train Manager immediatly. Always follow instructions given by the Train manager.

Smoking is not permitted. 
Luggage must not obstruct the aisles.
In case of a fire
In case of a fire, press the black button to report the fire. Do nit use the emergency brake.
Fire extinguisher 
There is a fire extinguisher in the vestibule.
Getting on and off the train
Do not get on or off the train while the doors are closing.
Door lock release
Only to be used in case of emergencies.
Emergency hammer
Break an outside window in case of an emergency.
Assistance in case of an emergency
Press the black button to call the Train Manager.