NS ICRm-rijtuigen - stam 4977 / 4777
Hieronder een overzicht stam 4977. De exacte samenstelling wordt zichtbaar door te klikken op de plaatsnaam met datum.

• Amsterdam, 2009.06.21: Op 21 juni 2006 reed stam 4977 met één rijtuig te weinig: 6 in plaats van 7 rijtuigen. Eindrijtuig 50 84 20-70 575 ontbrak. De tractie werd geleverd door NMBS-loc 1191.

 Rotterdam, 2009.06.26: Enige dagen later bestaat stam 4977 wel uit 7 rijtuigen. In plaats van 50 84 20-70 575 is Beneluxstuurstand 50 84 28 108 toegevoegd. NMBS-loc 1185 leverde de tractie

 Amsterdam, 2009.07.04: Een dikke week later heeft de stam dezelfde samenstelling. In plaats van 50 84 20-70 575 is ook nu Beneluxstuurstand 50 84 28 108 toegevoegd. NMBS-loc 1184 leverde de tractie - hij trok het stuurstandrijtuig

 Rotterdam, 2009.12.23: Op 23 december 2009 reed stam 4977 zonder B-rijtuig 50 84 20-70 572. Ter vervanging was een Beneluxstuurstand toegevoegd (50 84 28-70 108). Overigens reed deze trein zonder reizigers. Via de omroepinstallatie werd omgeroepen dat de internationale trein van 15.06 uit Antwerpen naar Amsterdam niet zou rijden. Drie minuten later kwam deze stam op een perronloos spoor voorbij. Tractie werd geleverd door NMBS-loc 2802.

 Amsterdam, 2009.12.26: Dezelfde stam 3 dagen later: geen wijzigingen. De tractie werd geleverd door NS Hispeedloc: 186 119.

 Amsterdam, 2010.04.29: Vier maanden later heeft de 4977 een ander stuurstandrijtuig 50 84 28-70 111, dat aan het andere end van de stam staat. Dit rijtuig reed eerder in stam 4980. Rijtuig 50 84 20-70 572 is weer in de stam opgenomen; 50 84 20-70 574 is nu uitgenomen - dit rijtuig zou terugkomen in stam 4937 - 4737. De tractie werd geleverd door NMBS-loc: 186 226 (2834).

 Amsterdam, 2010.05.23: Een kleine maand later is de stam ongewijzigd. Stuurstandrijtuig 50 84 28-70 111, dat eerder in stam 4980 reed, is opgenomen. Rijtuig 50 84 20-70 574 is nog steeds uitgenomen. De tractie werd geleverd door NMBS-loc: 186 227 (2835).

 Roosendaal, 2010.05.24: Een dag later: dezelfde stam, dezelfde loc, dezelfde samenstelling, nu in Roosendaal.

 Amsterdam, 2010.05.29: Enkele dagen later: dezelfde stam in dezelfde samenstelling. Tractie wordt geleverd door NMBS-loc 186 123 (2801).

 Amsterdam, 2010.06.20: Enkele weken de 4977 in Amsterdam; de samenstelling is ongewijzigd. Tractie wordt geleverd door NMBS-loc 186 232 (2840).

 Amsterdam, 2010.07.31Een dikke maand later is stuurstandrijtuig 28-111 uitgerangeerd en terzijde gesteld. Opvallend is dat het niet vervangen; maar dat de stam in Beneluxdienst uit slechts zes rijtuigen bestaat. Brussel Zuid, 2010.08.15 Geen wijzigingen: de stam bestaat uit zes rijtuigen. Tractie wordt geleverd door NMBS 2801.

 Amsterdam, 2010.09.05: Geen wijzigingen. Tractie werd geleverd door loc 186 234 (2842) - achterop werd loc 186 234 (2840) meegevoerd van Brussel Zuid naar Amsterdam Centraal.

 Roosendaal, 2010.09.26: Geen wijzigingen. Loc 186 225 leverde de tractie. 

 Amsterdam, 2010.11.28: Nog steeds 6 rijtuigen in de Benelux-dienst. Op 21 december 2010 was dit de eerste Beneluxstam die weer werd verlengd tot zeven rijtuigen. Toegevoegd werd het geel-blauwe rijtuig 50 84 20-70 259.

 Amsterdam, 2011.07.02: Na ruim een half jaar de stam weer kunnen fotograferen, met 7 rijtuigen

 Brussel Zuid, 2011.08.07: De eersteklasrijtuigen zijn aan de voor- en achterzijde van de stam geplaatst

 Roosendaal, 2012.07.09: De rijtuigen zijn inmiddels voorzien van de volgende stickers: "InterCity Brussel. Amsterdam - Brussel v.v.".

 Rotterdam, 2012.09.15: De stam kende geen wijzigingen

 Roosendaal. 2013.07.03: De stam wordt ingezet in de gerevitaliseerde Benelux: Den Haag HS - Brussel Zuid v.v.

 Roosendaal, 2013.07.07: De stam kende geen wijzigingen. De trein is op weg naar Antwerpen Centraal; het eindstation in het weekend

• 
Roosendaal, 2013.12.07: De stam is identiek aan de vorige waarneming. De rijtuignummers zijn uitgebreid met de aanduiding NS NL, 

• 2014.04: Rijtuig 20-572 werd in de periode april-mei 2014 gebruikt om een nieuw type remblokken te testen.
• 2014.05.19: Stam 4772 werd uit elkaar gehaald om de andere Beneluxstammen tijdelijk te kunnnen verlengen tot 8 rijtuigen. Stam 4777 werd versterkt met rijtuig 20-70 213.

 Roosendaal, 2014.05.30De stam bestaat nu uit 8 rijtuigen. De volgorde van de andere rijtuigen is gewijzigd. Een rijtuig heeft een deur in de oude Benelux-kleurstelling: rood - geel.

 Brussel Zuid, 2014.08.02Geen wijzigingen.

• Brussel Zuid, 2014.12.28: ten opzichte van een half jaar geleden zijn twee rijtuigen uitgenomen: 50 84 20-70 213 en 50 84 10-70 353. De stam bestaat nu nog uit 6 rijtuigen. NS loc 186 142 levert de tractie.
• Stam 4777 werd gereviseerd afgeleverd door Revisiebedrijf Haarlem als 16477 op 23 juni 2016.
Subpagina''s (25): Alle weergeven