SNCF 40100
Loc SNCF 40100 deed ter gelegenheid van het afscheid van de getrokken treinen Amsterdam - Parijs op 2 juni 1996 Amsterdam aan. De Thalys-stellen kregen het alleenrecht op deze verbinding. De foto's te Den Haag HS en Amsterdam Centraal zijn gemaakt door Aad de Meij.